Upravit stránku

Návštěvník studia virtuální reality tímto prohlašuje že:

1. Je starší 15ti let.

2. V případě, že je mladší 15ti let, zajistí při vstupu do studia souhlas zákonného zástupce, protože bez něj mu vstup nebude umožněn.

Návštěvník bere na vědomí a souhlasí s tím, že:

3. V prostorách studia platí přísný zákaz kouření, je zakázáno konzumovat v něm také přinesené potraviny a nápoje a vstupovat do něj se zvířaty. Dále je přísně zakázáno vstupovat do studia pod vlivem alkoholu a jiných návykových látek. Pokud je z projevů návštěvníka zřejmé, že je pod vlivem takových látek, nebude mu využití produktů studia umožněno a bude z něj obsluhujícím personálem vykázán.

4. Kontakt s virtuální realitou může nepříznivě působit na osoby, které trpí některými psychickými potížemi nebo chorobami. Osobám s takovým zdravotním postižením se doporučuje návštěvu studia a případné následky pro jejich zdravotní stav konzultovat před návštěvou studia s ošetřujícím lékařem.

5. V průběhu akčních her je třeba zachovat maximální sebekontrolu, protože jinak může dojít ke ztrátě rovnováhy a v krajním případě i k pádu. Po vystoupení z vymezeného herního prostoru při hře (vymezen kobercem a virtuální mřížkou) pak hrozí zranění o stěnu místnosti.

6. V případě poškození zapůjčené výbavy (brýle, ovladače) bude vyžadována náhrada způsobené škody.

Nahoru